Wyrok


Na niewinne małe dziecko
Zwykł zapadać w dniu powicia
Prawomocny wyrok śmierci
W zawieszeniu na czas życia

W konsekwencji narodziny
Być nie mogą niczym więcej:
Końcem tylko są procesu
Który dziewięć trwał miesięcy

Brak komentarzy: