Propozycja


Może tak plus pięćset
Dla wszystkich poetów
Powstałoby więcej

Jak ten tutaj

Bzdetów